Menu
nai jen hsu
Mediacl team
nai jen hsu Mediacl team
醫師團隊
(醫字第051887號) (皮專醫字第001109號)
陳文珊醫師
經歷

高雄醫學大學 學士後醫學系 醫學士

台中榮總 優良總醫師

中華民國皮膚科專科醫師

臺灣皮膚科醫學會會員

台灣皮膚科光電醫學會會員

台灣皮膚暨美容外科醫學會會員

2018台灣藥妝品學研習學員

2019首爾延世大學醫院及著名醫美診所研習學員